برنامه نويسي ويژوال سي شارپ (#Visual C)

محتوای درس
تمرينات
سوالات ساده به متوسط
کدهای نوشته شده در حین تدریس
جلسه اول (مقدمه - انواع داده ها)
جلسه دوم (تقويم فارسي - دستورات شرط و حلقه)
جلسه سوم (آرايه ها و انواع آن و آرايه دندانه اي)
جلسه چهارم (ايجاد اشيا و آرايه اي از اشيا و كنترل ها)
جلسه پنجم (داده هاي شمارشي - ثابت ها - خصوصيت - ساختار)
جلسه ششم (ليست آرايه اي و جدول هش)
جلسه هفتم (متدها و توابع)
جلسه هشتم (كادرهاي محاوره اي - گرافيك - چاپ)
جلسه نهم (مديريت خطاها - نخ ها)
جلسه دهم (كلاس ها - قسمت اول)
جلسه یازدهم (كلاس ها - قسمت دوم)
جلسه دوازدهم (كلاس هاي انتزاعي - كلاس هاي مهر و موم شده - اينترفيس - فضاي نام)
جلسه سیزدهم (بارگزاري عملگرها - مديريت حافظه)
جلسه چهاردهم (ايجاد كتابخانه كلاس ها و كنترل ها)
جلسه پانزدهم (ادامه گرافيك - كار با پايگاه داده به صورت ويزاردي)
جلسه شانزدهم (پايگاه داده با كد)
جلسه هفدهم (ديتا ويو - كارنسي منيجر - لينك - استورد پراسيجر)
جلسه هجدهم (عامل ها - لامبدا - افزونه ها - ايندكسرها)
جلسه نوزدهم (گزارش گيري با كريستال ريپورت)