برنامه نويسي ويژوال سي پلاس پلاس (++Visual C)

اسلايدها
تمرينات
سوالات ساده به متوسط
جلسه اول: مقدمه و انواع داده ها
جلسه دوم: ثابت ها و عملگرها و دستورات cin و cout
جلسه سوم: دستور scanf
جلسه چهارم: دستور printf
جلسه پنجم: توابع آماده
جلسه ششم: دستورات شرط و حلقه
جلسه هفتم: عملگر ویرگول و دستور goto و آرایه ها
جلسه هشتم: آرایه های دوبعدی و چندبعدی و مرتب سازی و رشته ها
جلسه نهم: تعریف توابع و توابع بازگشتی
جلسه دهم: انواع پارامترهای توابع
جلسه یازدهم: هدر فایل و کلاس های حافطه(اتومات و ایستا و ثبات و خارجی)
جلسه دوازدهم: حل چند مسئله نمونه
جلسه سیزدهم: اشاره گرها (قسمت اول)
جلسه چهاردهم: اشاره گرها (قسمت دوم)
جلسه پانزدهم: ساختارها و داده های شمارشی و ساختارهای پویا و کلاس ها